Запослени

Управа школе и стручни сарадници

Јоле Булатовић
директор
Биљана Поповић
Помоћник директора
Милица Дугоњић
Секретар
Божидар Остојић
Педагог
Јелисавета Вилотић
Психолог
Славица Хорват
Библиотекар
Љиљана Петровић
Руководилац рачуноводства
Мира Шеган
Административно-финансијски радник

Одељењско веће првог разреда

Небојша Мисаиловић
I1
Дуња Сурла
I1
Драгана Живковић
I2
Ана Срећковић
I2
Винка Радош
I3
Марина Живковић
I3
Мирјана Бановић
I4
Ирини Котронис Пановски
I4

Одељењско веће другог разреда

Јелена Ковачевић
II1
Ивана Томић
II1
Тонка Грујева
II2
Ђорђе Беара
II2
Драгана Ивковић
II3
Нела Гајић
II3
Оливера Ајдер
II4
Јелена Костадиновић
II4

Одељењско веће трећег разреда

Дијана Хорватић
III1
Бојана Тановић
III2
Драгана Гајић
III3
Мерима Јовановић
III4

Одељењско веће четвртог разреда

Ивана Мицић
IV1
Биљана Поповић
IV2
Иван Пауновић
IV3
Љиљана Новковић
IV4

Одељењско веће петог разреда

Ранка Вујановић
V1
Биљана Стевановић
V2
Биљана Ђелић
V3
Тамара Панић Милошевић
V4

Одељењско веће шестог разреда

Катарина Колаковић
VI1
Немања Протић
VI2
Наташа Васић
VI3
Мирјана Анђелковић Киселички
VI4

Одељењско веће седмог разреда

Татјана Туршијан
VII1
Милена Симић
VII2
Смиљка Петровић
(7/3)
Дарко Тодић
(7/4)

Одељењско веће осмог разреда

Игор Јовановић
VIII1
Александра Вукановић
VIII2
Лола Лукић
VIII3
Валентина Маслеша
VIII4

Веће наставника српског језика

Биљана Стевановић
Наташа Васић
Катарина Колаковић
Тамара Панић Милошевић

Веће наставника математике

Биљана Ђелић
Милена Симић
Милица Вајукић Петровић
Нина Милетић

Веће наставника енглеског језика

Слободан Живковић
Кристина Радојичић

Веће наставника немачког језика

Снежана Остојић
Александра Вукановић
Гордана Ракић
Ранка Вујановић
Мирјана Анђелковић Киселички
Смиљка Петровић

Веће наставника географије

Маја Јовановић
Даница Гајић

Веће наставника историје

Игор Јовановић
Валентина Маслеша

Веће наставника биологије

Марина Дрндарски
Татјана Туршијан

Веће наставника физике

Ивана Томић
Марија Марковић

Веће наставника хемије

Јелена Хаџи-Ђорђевић

Веће наставника ликовне културе

Лола Лукић

Веће наставника музичке културе

Дарко Тодић
Нина Буден

Веће наставника физичког васпитања

Предраг Пешић
Владан Мраовић
Јелена Бобаревић

Веће наставника ТИО

Дејан Младеновић
Јонел Мојсе
Ана Танасковић

Веће наставника информатике

Марија Марковић
Нина Милетић
Милена Симић
Биљана Ђелић
Милица Вајукић Петровић

Веће наставника грађанског васпитања

Кристина Радојичић
Биљана Стевановић
Слободан Живковић
Наташа Васић

Веће наставника веронауке

Немања Протић
Милица Марјановић

Веће наставника у боравку

Mилица Амовић
Славица Вукашин
Марко Дукић
Фируца Ћина

Помоћно особље

Милена Обрадовић – куварица
Новка Планић – сервирка
Перса Дујановић – сервирка
Силвана Златковић – сервирка
Невена Благојевић – спремачица
Весна Васиљковић – спремачица
Недељка Врцељ – спремачица
Драгица Ђорђевић – спремачица
Анкица Ђорђевић – спремачица
Вишња Миловановић – спремачица
Бисерка Момчиловић – спремачица
Снежана Алексић- спремачица
Светлана Ћурчић – спремачица
Зорица Томић – спремачица
Светлана Гајић- спремачица
Радмила Радић – спремачица
Душан Глушац – домар