Запослени

Управа школе и стручни сарадници

Наташа Васић
директор
Биљана Поповић
Помоћник директора
Милица Дугоњић
Секретар
Божидар Остојић
Педагог
Јoвана Стојановић
Психолог
Славица Хорват
Библиотекар
Јелена Марковић
Руководилац рачуноводства
Сања Николић
Административно-финансијски радник

Одељењско веће првог разреда

Небојша Мисаиловић
I1
Јована Џодић
I1
Драгана Живковић
I2
Маријана Дракул
I2
Винка Радош
I3
Ивана Томић
I3
Ђорђе Беара
I4
Виолета Миливојевић
I4

Одељењско веће другог разреда

Јелена Ковачевић
II1
Нела Гајић
II1
Јелена Костадиновић
II2
Дуња Сурла
II2
Драгана Ивковић
II3
Слободанка Пивашевић
II3
Оливера Ајдер
II4
Ана Срећковић
II4

Одељењско веће трећег разреда

Ирини Пановски Котронис
III1
Бојана Тановић
III2
Драгана Гајић
III3
Маја Мојсе Максовић
III4

Одељењско веће четвртог разреда

Ивана Мицић
IV1
Биљана Поповић
IV2
Иван Пауновић
IV3
Љиљана Новковић
IV4

Одељењско веће петог разреда

Нина Милетић
V1
Јелена Бобаревић
V2
Јоле Булатовић
V3
Дарко Тодић
V4

Одељењско веће шестог разреда

Катарина Колаковић
VI1
Немања Протић
VI2
Смиљка Петровић
VI3
Мирјана Анђелковић Киселички
VI4

Одељењско веће седмог разреда

Александра Вукановић
VII1
Ивана Томић
VII2
Марија Тривунчић
VII3
Слободан Живковић
VII4

Одељењско веће осмог разреда

Игор Јовановић
VIII1
Ана Танасковић
VIII2
Лола Лукић
VIII3
Валентина Маслеша
VIII4

Веће наставника српског језика

Биљана Стевановић
Јоле Булатовић
Катарина Колаковић
Тамара Панић Милошевић

Веће наставника математике

Тамара Милићевић
Милена Симић
Нина Милетић
Марија Тривунчић

Веће наставника енглеског језика

Слободан Живковић
Кристина Радојичић

Веће наставника немачког језика

Снежана Остојић
Александра Вукановић
Гордана Ракић
Ранка Вујановић
Мирјана Анђелковић Киселички
Смиљка Петровић

Веће наставника географије

Снежана Јовановић
Даница Гајић

Веће наставника историје

Игор Јовановић
Валентина Маслеша

Веће наставника биологије

Марина Дрндарски
Тијана Гордић

Веће наставника физике

Ивана Томић

Веће наставника хемије

Јелена Хаџи-Ђорђевић

Веће наставника ликовне културе

Лола Лукић

Веће наставника музичке културе

Дарко Тодић

Веће наставника физичког васпитања

Предраг Пешић
Владан Мраовић
Јелена Бобаревић

Веће наставника технике и технологије

Дејан Младеновић
Дарко Смиљковић
Ана Танасковић

Веће наставника информатике и рачунарства

Драган Николић
Марија Тривунчић
Милена Симић
Нина Милетић
Тамара Милићевић

Веће наставника грађанског васпитања

Кристина Радојичић
Биљана Стевановић
Слободан Живковић
Јоле Булатовић
Игор Јовановић

Веће наставника веронауке

Немања Протић
Милица Марјановић

Домаћинство

Биљана Сајчић
Јелена Хаџи Ђорђевић

Хор и оркестар

Маја Јовановић
Тијана Гордић

Цртање, сликање и вајање

Бранка Стојановић Трифуновски
Зоран Мишић

Веће наставника у боравку

Краса Бошковић
Славица Вукашин
Виолета Миливојевић
Јована Џодић

Помоћно особље

Милена Обрадовић – куварица
Новка Планић – сервирка
Перса Дујановић – сервирка
Силвана Златковић – сервирка
Невена Благојевић – спремачица
Весна Васиљковић – спремачица
Недељка Врцељ – спремачица
Драгица Ђорђевић – спремачица
Анкица Ђорђевић – спремачица
Вишња Миловановић – спремачица
Бисерка Момчиловић – спремачица
Снежана Алексић- спремачица
Светлана Ћурчић – спремачица
Зорица Томић – спремачица
Светлана Гајић- спремачица
Радмила Радић – спремачица

Дрина Илић – спремачица

Душан Глушац – домар