Запослени

Управа школе и стручни сарадници

Јоле Булатовић
директор
Биљана Поповић
Помоћник директора
Милица Дугоњић
Секретар
Божидар Остојић
Педагог
Јелисавета Вилотић
Психолог
Славица Хорват
Библиотекар
Љиљана Петровић
Руководилац рачуноводства
Мира Шеган
Административно-финансијски радник

Одељењско веће првог разреда

Јелена Ковачевић
I1
Ивана Томић
I1
Тонка Грујева
I2
Ђорђе Беара
I2
Драгана Ивковић
I3
Нела Гајић
I3
Оливера Ајдер
I4
Јелена Костадиновић
I4

Одељењско веће другог разреда

Дијана Хорватић
II1
Дуња Сурла
II1
Бојана Тановић
II2
Ана Срећковић
II2
Драгана Гајић
II3
Марина Манић
II3
Мерима Јовановић
II4
Ирини Котронис Пановски
II4

Одељењско веће трећег разреда

Ивана Мицић
III1
Биљана Поповић
III2
Иван Пауновић
III3
Љиљана Новковић
III4

Одељењско веће четвртог разреда

Небојша Мисаиловић
IV1
Драгана Живковић
IV2
Винка Радош
IV3
Мирјана Бановић
IV4

Одељењско веће петог разреда

Катарина Колаковић
V1
Немања Протић
V2
Наташа Васић
V3
Мирјана Анђелковић Киселички
V4

Одељењско веће шестог разреда

Татјана Туршијан
VI1
Милена Симић
VI2
Смиљка Петровић
VI3
Дарко Тодић
VI4

Одељењско веће седмог разреда

Игор Јовановић
VII1
Александра Вукановић
VII2
Лола Лукић
(7/3)
Валентина Маслеша
(7/4)

Одељењско веће осмог разреда

Кристина Радојичић
VIII1
Нина Милетић
VIII2
Биљана Ђелић
VIII3
Слободан Живковић
VIII4

Веће наставника српског језика

Биљана Стевановић
Наташа Васић
Катарина Колаковић
Тамара Панић Милошевић

Веће наставника математике

Биљана Ђелић
Милена Симић
Милица Вајукић Петровић
Нина Милетић

Веће наставника енглеског језика

Слободан Живковић
Кристина Радојичић

Веће наставника немачког језика

Снежана Остојић
Александра Вукановић
Гордана Ракић
Ранка Вујановић
Мирјана Анђелковић Киселички
Смиљка Петровић

Веће наставника географије

Маја Јовановић
Даница Гајић

Веће наставника историје

Игор Јовановић
Валентина Маслеша

Веће наставника биологије

Марина Дрндарски
Татјана Туршијан

Веће наставника физике

Ивана Томић
Марија Марковић

Веће наставника хемије

Јелена Хаџи-Ђорђевић

Веће наставника ликовне културе

Лола Лукић

Веће наставника музичке културе

Дарко Тодић
Нина Буден

Веће наставника физичког васпитања

Предраг Пешић
Владан Мраовић
Јелена Бобаревић

Веће наставника ТИО

Перса Рогач
Јонел Мојсе
Ана Танасковић

Веће наставника информатике

Анте Чурлин
Нина Милетић
Милена Симић
Биљана Ђелић
Милица Вајукић Петровић

Веће наставника грађанског васпитања

Кристина Радојичић
Биљана Стевановић
Слободан Живковић
Наташа Васић
Катарина Колаковић

Веће наставника веронауке

Немања Протић
Милица Марјановић

Веће наставника у боравку

Mилица Амовић
Славица Вукашин
Марко Дукић
Фируца Ћина

Помоћно особље

Милена Обрадовић – куварица
Новка Планић – сервирка
Перса Дујановић – сервирка
Силвана Златковић – сервирка
Невена Благојевић – спремачица
Весна Васиљковић – спремачица
Недељка Врцељ – спремачица
Драгица Ђорђевић – спремачица
Анкица Ђорђевић – спремачица
Вишња Миловановић – спремачица
Бисерка Момчиловић – спремачица
Снежана Алексић- спремачица
Светлана Ћурчић – спремачица
Зорица Томић – спремачица
Светлана Гајић- спремачица
Радмила Радић – спремачица
Душан Глушац – домар