Запослени

Управа школе и стручни сарадници

Јоле Булатовић
директор
Биљана Поповић
Помоћник директора
Милица Дугоњић
Секретар
Божидар Остојић
Педагог
Јелисавета Вилотић
Психолог
Славица Хорват
Библиотекар
Јелена Марковић
Руководилац рачуноводства
Мира Шеган
Административно-финансијски радник

Одељењско веће првог разреда

Дијана Хорватић
I1
Ирини Пановски Котронис
I1
Бојана Тановић
I2
Биљана Булатовић
I2
Драгана Гајић
I3
Јована Марковић
I3
Маја Мојсе Максовић
I4
Ивана Томић
I4

Одељењско веће другог разреда

Ивана Мицић
II1
Јована Џодић
II1
Биљана Поповић
II2
Нела Гајић
II2
Иван Пауновић
II3
Јелена Костадиновић
II3
Љиљана Новковић
II4
Ђорђе Беара
II4

Одељењско веће трећег разреда

Небојша Мисаиловић
III1
Драгана Живковић
III2
Винка Радош
III3
Мирјана Бановић
III4

Одељењско веће четвртог разреда

Јелена Ковачевић
IV1
Оливера Ајдер
IV2
Драгана Ивковић
IV3
Ивана Томић
IV4

Одељењско веће петог разреда

Александра Вукановић
V1
Маја Јовановић
V2
Марија Тривунчић
V3
Слободан Живковић
V4

Одељењско веће шестог разреда

Игор Јовановић
VI1
Ана Танасковић
VI2
Лола Лукић
VI3
Валентина Маслеша
VI4

Одељењско веће седмог разреда

Ранка Вујановић
VII1
Биљана Стевановић
VII2
Јелена Бобаревић
(7/3)
Тамара Панић Милошевић
(7/4)

Одељењско веће осмог разреда

Ктарина Колаковић
VIII1
Немања Протић
VIII2
Наташа Васић
VIII3
Дарко Тодић
VIII4

Веће наставника српског језика

Биљана Стевановић
Наташа Васић
Катарина Колаковић
Тамара Панић Милошевић

Веће наставника математике

Тамара Милићевић
Милена Симић
Нина Милетић
Марија Тривунчић

Веће наставника енглеског језика

Слободан Живковић
Кристина Радојичић

Веће наставника немачког језика

Снежана Остојић
Александра Вукановић
Гордана Ракић
Ранка Вујановић
Мирјана Анђелковић Киселички
Смиљка Петровић

Веће наставника географије

Маја Јовановић
Даница Гајић

Веће наставника историје

Игор Јовановић
Валентина Маслеша

Веће наставника биологије

Марина Дрндарски
Тијана Гордић

Веће наставника физике

Ивана Томић

Веће наставника хемије

Јелена Хаџи-Ђорђевић

Веће наставника ликовне културе

Лола Лукић

Веће наставника музичке културе

Дарко Тодић
Нина Буден

Веће наставника физичког васпитања

Предраг Пешић
Владан Мраовић
Јелена Бобаревић

Веће наставника ТИО

Дејан Младеновић
Марија Дуњић
Ана Танасковић

Веће наставника информатике

Драган Николић
Марија Тривунчић
Милена Симић
Нина Милетић Ђелић
Тамара Милићевић

Веће наставника грађанског васпитања

Кристина Радојичић
Биљана Стевановић
Слободан Живковић
Наташа Васић
Игор Јовановић

Веће наставника веронауке

Немања Протић
Милица Марјановић

Домаћинство

Биљана Сајчић
Јелена Хаџи Ђорђевић

Хор и оркестар

Маја Јовановић
Тијана Гордић

Цртање, сликање и вајање

Бранка Стојановић Трифуновски
Зоран Мишић

Веће наставника у боравку

Mилица Амовић
Славица Вукашин
Милан Ивић
Краса Бошковић

Помоћно особље

Милена Обрадовић – куварица
Новка Планић – сервирка
Перса Дујановић – сервирка
Силвана Златковић – сервирка
Невена Благојевић – спремачица
Весна Васиљковић – спремачица
Недељка Врцељ – спремачица
Драгица Ђорђевић – спремачица
Анкица Ђорђевић – спремачица
Вишња Миловановић – спремачица
Бисерка Момчиловић – спремачица
Снежана Алексић- спремачица
Светлана Ћурчић – спремачица
Зорица Томић – спремачица
Светлана Гајић- спремачица
Радмила Радић – спремачица

Дрина Илић – спремачица

Душан Глушац – домар