Издавање школског простора

Све информације о издавању фискултурне сале и осталог школског простора можете добити позивом на број  телефона секретара школе 011 3243-813.