Контакт подаци

Адреса:
11103 Београд 4, Косовска 19, пак 106602

Телефони:
Централа: 3238-688
Директор: 3243-813, 069/1555-887
Секретар: 3243-813
Рачуноводство: 3238-688
Факс: 3243-957

Електронска пошта:
drinkapavlovic@drinka.rs