Годишњи календар – 2022/23.

ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2022/2023. годину – ПРЕУЗМИ

(„Службени гласник – Просветни гласник“, број 5 од 14. јуна 2022.)