Живот који помера границе и Еко Мускетари

И ове године, по седми пут, Међународни фестивал зелене културе GREEN FEST није могао да прође без седам Еко-Мускетара. Кроз радионицу  Живот који помера границе, показали су својим вршњацима да поједини организми, екстремофили, живе на немогућим местима (врелим изворима, у јако киселим срединама, на веома хладним и мрачним местима). Захваљујући опреми коју су понели из школе (микроскопи, рефлекторке, пипете, предметна и покровна стакла, петри шоље, узорке воде, маховинe, коре дрвета препарате цијанобактерија и алги које су добили од Института за ботанику Биолошког факултета Универзитета у Београду) демонстрирали су представнике појединих екстремофила.