ВОДНИ АГЕНТ

Пројекат Водни агент – друштвена одговорност према води,  уз суфинансирање Министарства пољопривреде и заштите животне средине, спроводи УГ Култура на длану из Новог Сада у партнерству са Друштвом Водна агенција из Словеније које је носилац пројекта на мећународном нивоу. Овај пројекат је део програма  Водни агент Дунавске регије који планом обухвата 20 држава. Захваљујући овим суфинансирајућим средствима школске 2016/17. године пројектом су обухваћена три  највећа града у Србији :  Београд, Нови Сад и Ниш.

Основна школа „Дринка Павловић“  укључила се у пројекат као прва београдска школа. Циљ пројекта је подизање свести деце о значају воде као егзистенцијално важног ресурса, опасности од загађења и могућности пречишћавања. Деца уз интерактивне модуле имају могућност и креативног рада. Ученици III3 са учитељицом Винком Радош дали су свој допринос овом пројекту.

Након званичног завршетка одрживости пројекта допринеће укључивање Еко мускетара школе у активности праћења потрошње воде, мапирање јавних чесми у Београду и израда водног отиска.