Јавне набавке

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Замена унутрашње столарије и молерско-фарбарски радови на објекту школе – ПРЕУЗМИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Услуге извођења наставе у природи –  ПРЕУЗМИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Услуге извођења наставе у природи – ПРЕУЗМИ