Јавне набавке

ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

Oдлука о закључењу оквирног споразума –  преузми – страна 1, 2, 3, 4 ,5

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Замена унутрашње столарије и молерско-фарбарски радови на објекту школе – ПРЕУЗМИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Услуге извођења наставе у природи –  ПРЕУЗМИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Услуге извођења наставе у природи – ПРЕУЗМИ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРЕУЗМИ