Јавне набавке

 

Позив за подношење понуда – Школски намештај 2017. – ПРЕУЗМИ

Конкурсна документација – Школски намештај 2017. – ПРЕУЗМИ 

Одлука о додели уговора – Школски намештај 2017. – ПРЕУЗМИ

Позив за подношење понуда – Извођење наставе у природи – ПРЕУЗМИ

Конкурсна документација – Извођење наставе у природи  – ПРЕУЗМИ 

Конкурсна документација – Екскурзије  – ПРЕУЗМИ 

Позив за подношење понуда – Екскурзије – ПРЕУЗМИ

Позив за подношење понуда – Електрична енергија – ПРЕУЗМИ

Конкурсна документација – Електрична енергија  – ПРЕУЗМИ 

Одлука о додели уговора – Електрична енергија – ПРЕУЗМИ

Позив за подношење понуда – Намирнице и пиће за припремање оброка у школској кухињи – ПРЕУЗМИ

Конкурсна документација – Намирнице и пиће за припремање оброка у школској кухињи – ПРЕУЗМИ 

Измењена конкурсна документација –  Намирнице и пиће за припремање оброка у школској кухињи – ПРЕУЗМИ

Додатне информације и појашњења за јавну набавку Намирнице и пиће за припремање оброка у школској кухињи – ПРЕУЗМИ

Одлука о обустави поступка ЈН намирнице за припремање оброка у ђачкој кухињи – ПРЕУЗМИ

Одлука о закључењу оквирног споразума за партије 2,3,4,5,7  за јавну набавку Намирнице и пиће за припремање оброка у школској кухињи – ПРЕУЗМИ

Укупна вредност понуде за рангирање (без ПДВ-а) за јавну набавку Намирнице и пиће за припремање оброка у школској кухињи –ПРЕУЗМИ

Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  за јавну набавку Намирнице и пиће за припремање оброка у школској кухињи – ПРЕУЗМИ

Изабрани понуђачи  за јавну набавку Намирнице и пиће за припремање оброка у школској кухињи – ПРЕУЗМИ

Извештај о стручној оцени понуда применом поступка јавне набавке – отворени поступак са циљем закључења оквирног споразума за јавну набавку Намирнице и пиће за припремање оброка у школској кухињи – ПРЕУЗМИ

Критеријум за избор најповољније понудеПРЕУЗМИ

Партије 1, 2, 3,   за јавну набавку Намирнице и пиће за припремање оброка у школској кухињи – ПРЕУЗМИ

Партије 4, 5, 6 за јавну набавку Намирнице и пиће за припремање оброка у школској кухињи – ПРЕУЗМИ

Партија 7 за јавну набавку Намирнице и пиће за припремање оброка у школској кухињи – ПРЕУЗМИ