Јавне набавке

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ усвојен 31.1.2022. године ПРЕУЗМИ

 

ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ школске 2021/22. године

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 21.12.2021. године ПРЕУЗМИ

Одлука о закључењу оквирног споразума 10.2.2022. године ПРЕУЗМИ

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА школске 2021/22. године

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке – електрична енергија 22.2.2022. године ПРЕУЗМИ

Одлука о додели уговора 4.3.2022. године ПРЕУЗМИ

 

ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

Oдлука о закључењу оквирног споразума –  преузми – страна 1, 2, 3, 4 ,5

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Замена унутрашње столарије и молерско-фарбарски радови на објекту школе – ПРЕУЗМИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Услуге извођења наставе у природи –  ПРЕУЗМИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Услуге извођења наставе у природи – ПРЕУЗМИ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРЕУЗМИ