Јавне набавке

I ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ –  ПРЕУЗМИ

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

За јавну набавку радова – Замена унутрашње столарије,

молерско-фарбарски радови и радови на реконструкцији школе – ПРЕУЗМИ

 

ХРАНА И ПИЋЕ ЗА КУХИЊУ

ЕКСКУРЗИЈЕ

 • Позив за подношење понуда – ПРЕУЗМИ
 • Конкурсна документација – ПРЕУЗМИ
 • Oдлука о закључивању оквирног споразума – ПРЕУЗМИ

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПРЕУЗМИ

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ

 • Одлука о закључењу оквирног споразума – ПРЕУЗМИ

ВИДЕО НАДЗОР

 • Конкурсна документација – ПРЕУЗМИ
 • Позив за подношење понуда – ПРЕУЗМИ
 • Измена и допуна конкурсне докумантације – ПРЕУЗМИ
 • Продужење рока – ПРЕУЗМИ
 • Појашњења и одговори – ПРЕУЗМИ
 • II Измењена документација – ПРЕУЗМИ
 • II Oдговори и појашњења на питања – ПРЕУЗМИ
 • II Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – ПРЕУЗМИ
 • III Обавештење о продужењу рока за поднешење понуда – ПРЕУЗМИ 
 • III Измењена документацијаПРЕУЗМИ
 • Одговори и појашњења на питања IV постављена од стране заинтересованих лица – ПРЕУЗМИ
 • IY Обавештење о продужењу рока за поднешење понуда – ПРЕУЗМИ
 • IV Измењена документација – ПРЕУЗМИ
 • V Одговори и појашњења на питања – ПРЕУЗМИ
 • V Обавештење о продужењу рока за поднешење понуда – ПРЕУЗМИ
 • V Измењена документација – ПРЕУЗМИ
 • VII Одговори и појашњења на питањаПРЕУЗМИ 
 • VI Обавештење о продужењу рока за поднешење понуда – ПРЕУЗМИ
 • VI Измењена документација ПРЕУЗМИ
 • VIII Одговори и појашњења на питања- ПРЕУЗМИ
 • IX Одговори и појашњења на питања- ПРЕУЗМИ

РАЧУНАРИ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. годину – ПРЕУЗМИ