Закони и подзаконска акта

  • Закон о основном образовању и васпитању – Преузми
  • Закон о основама система образовања и васпитања – Преузми
  • Закон о изменама и допунама закона о основама система образовања и васпитања – Преузми
  • Закон о основној школи – Преузми