Професионална оријентација

Радионицe у оквиру пројекта „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“

Пројекат Професионлана оријентација се наставља и ове годинe у ОШ ‚‚Дринка Павловић“.

Циљевима образовања и васпитања предвиђено је да школа обезбеђује за све ученике, између осталог, оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота; развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, технике и технологије.

Учесници овогодишњих радионица ПО су разредне старешине и ученици 7 и 8.разреда и координатор тима, педагог Божидар Остојић.

Напомена: Ученици 7 и 8. разреда могу са нашег сајта преузети своја портфолија за ПО.