Програм „Школе за 21. век“

(преузето са сајта https://www.britishcouncil.rs/programmes/education/21st-century-schools/what/coding-clubs-guide)

Програм „Школе за 21. век” доприноси унапређивању вештина и знања наставника и омогућава им да ефективно реализују наставу усмерену на развој критичког мишљења, решавања проблема и програмирања у настави. Програм обухвата и рад са директорима школа у циљу унапређивања њихових капацитета да подрже, промовишу и спроводе усвајање вештина критичког мишљења, решавања проблема и програмирања у оквиру програма наставе и учења.

Овај водич је израђен у оквиру програма „Школе за 21. век” са циљем да свака основна школа на Западном Балкану добије подршку за формирање и рад секција за програмирање. British Council је успоставио сарадњу са Raspberry Pi Foundation како би њихов опробан и у пракси тестиран модел послужио за успостављање секција за програмирање у оквиру програма “Школе за 21. век”. Уз подршку наших партнера у Micro:bit Educational Foundation, развили смо водич и низ активности које ће вам помоћи да оснујете секцију за програмирање.

https://www.britishcouncil.rs/sites/default/files/bc_prirucnik_sr_18-08-2020_final_01.pdf