Ученички парламент

Наставник координатор Немања Протић, професор верске наставе

У току школске године:

  • Упознавање са новим пројектима и акцијама које се спроводе на нивоу целе Школе
  • Сарадња са директором, одељењским старешинама, стручном службом, Вршњачким тимом
  • Обавеза парламента: редовно информисање са одржаних састанака свих ученика генерације 7 и 8. разреда – огласна табла, одељењска заједница;
  • Сарадња са одељењским старешином, као и преузимање и одговорности за квалитет реализације планираних активност.