Интердисциплинарна настава у 6/3

За ученике 6/3 организована је 13.3.2018. године интердисциплинарна настава. На наставним предметима  (српски језик, биологија, математика и физичко васпитање) проучавали су Фибоначијев број и низ, златни правоугаоник, златни пресек и златне спирале.

Наставници Наташа Васић, Марина Дрндарски, Милица Петровић Вајукић и Јелена Бобаревић припремили су мноштво материјала и задатака за ученике који су их успешно решавали.  На тај начин могли су да сазнају да постоје тајанствене законитости које владају природом, науком и уметношћу.