Излет трећег разреда – Засавица

Ученици трећег разреда  обилазили су Специјални резерват Засавица, у пратњи  локалног водича. Упознавали су биљни и животињски свет, сазнали појединости о свакој животињи затеченој на имању, као и о животу на селу. Ученици су се упознали са занимљивостима о овом мочварном станишту и воденом екосистему са преко 500 биљних врста, као и о многобројним врстама инсеката, риба и птица. Све ово  употпуњено је  међуодељењским дружењем и спортским такмичењима.