OСНОВАН КЛУБ РОДИТЕЉА ОШ“ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“

Први конститутивни састанак Клуба родитеља ОШ „Дринка Павловић”, одржан је 6.11.2017.године,  у просторијама школе.

Клуб  родитеља  ОШ „Дринка Павловић” је осмишљен  као неформална  група родитеља и наставника са циљем да се заједничким радом   унапреди  међусобна сарадња и обезбеди најбољи интерес  ученика  у  процесу  образовања.

Приоритети рада Клуба родитеља су:

  1. Потреба за подизањем мотивације, партиципације родитеља и развој капацитета родитеља да учествују у раду школе и буду проактивни партнери.
  2. Оснаживање развоја компетенција и подршке за родитеље, наставнике и ученике, кроз програме неформалног образовања о темама од интереса за ученике, породицу и школу.

За  председницу Клуба родитеља ОШ „Дринка Павловић” једногласно је изабрана Ана Никезић, која је и члан Савета родитеља  школе.

Координатор Клуба родитеља је школски психолог, Јелисавета Вилотић.

Родитељи су донели одлуку о темама и активностима за ову школску годину:

  1. Социјални односи код деце, животне вредности и окружење, међувршњачка сарадња
  2. Промоција здравих стилова живота, квалитетна организација слободног времена
  3. Дружење родитеља, деце и наставника..
  4. Афирмација успешних ученика, талената…