Запослени

Управа школе и стручни сарадници

Јоле Булатовић
директор
Биљана Поповић
Помоћник директора
Милица Дугоњић
Секретар
Божидар Остојић
Педагог
Јелисавета Вилотић
Психолог
Славица Хорват
Библиотекар
Јелена Марковић
Руководилац рачуноводства
Мира Шеган
Административно-финансијски радник

Одељењско веће првог разреда

Ивана Мицић
I1
Маја Мојсе Максовић
I1
Биљана Поповић
I2
Нела Гајић
I2
Иван Пауновић
I3
Јелена Костадиновић
I3
Љиљана Новковић
I4
Ђорђе Беара
I4

Одељењско веће другог разреда

Небојша Мисаиловић
II1
Јована Марковић
II1
Драгана Живковић
II2
Ана Срећковић
II2
Винка Радош
II3
Марина Живковић
II3
Мирјана Бановић
II4
Ирини Котронис Пановски
II4

Одељењско веће трећег разреда

Јелена Ковачевић
III1
Тонка Грујева
III2
Драгана Ивковић
III3
Оливера Ајдер
III4

Одељењско веће четвртог разреда

Дијана Хорватић
IV1
Бојана Тановић
IV2
Драгана Гајић
IV3
Ивана Томић
IV4

Одељењско веће петог разреда

Игор Јовановић
V1
Ана Танасковић
V2
Лола Лукић
V3
Валентина Маслеша
V4

Одељењско веће шестог разреда

Ранка Вујановић
VI1
Биљана Стевановић
VI2
Биљана Ђелић
VI3
Тамара Панић Милошевић
VI4

Одељењско веће седмог разреда

Катарина Колаковић
VII1
Немања Протић
VII2
Наташа Васић
(7/3)
Мирјана Анђелковић Киселички
(7/4)

Одељењско веће осмог разреда

Маја Јовановић
VIII1
Милена Симић
VIII2
Смиљка Петровић
VIII3
Дарко Тодић
VIII4

Веће наставника српског језика

Биљана Стевановић
Наташа Васић
Катарина Колаковић
Тамара Панић Милошевић

Веће наставника математике

Биљана Ђелић
Милена Симић
Милица Вајукић Петровић
Марија Тривунчић

Веће наставника енглеског језика

Слободан Живковић
Кристина Радојичић

Веће наставника немачког језика

Снежана Остојић
Александра Вукановић
Гордана Ракић
Ранка Вујановић
Мирјана Анђелковић Киселички
Смиљка Петровић

Веће наставника географије

Маја Јовановић
Даница Гајић

Веће наставника историје

Игор Јовановић
Валентина Маслеша

Веће наставника биологије

Марина Дрндарски
Тијана Гордић

Веће наставника физике

Ивана Томић

Веће наставника хемије

Јелена Хаџи-Ђорђевић

Веће наставника ликовне културе

Лола Лукић

Веће наставника музичке културе

Дарко Тодић
Нина Буден

Веће наставника физичког васпитања

Предраг Пешић
Владан Мраовић
Јелена Бобаревић

Веће наставника ТИО

Дејан Младеновић
Јонел Мојсе
Ана Танасковић

Веће наставника информатике

Драган Николић
Марија Тривунчић
Милена Симић
Биљана Ђелић
Милица Вајукић Петровић

Веће наставника грађанског васпитања

Кристина Радојичић
Биљана Стевановић
Слободан Живковић
Наташа Васић
Игор Јовановић

Веће наставника веронауке

Немања Протић
Милица Марјановић

Домаћинство

Биљана Сајчић
Јелена Хаџи Ђорђевић

Хор и оркестар

Нина Буден

Цртање, сликање и вајање

Бранка Стојановић Трифуновски
Зоран Мишић

Веће наставника у боравку

Mилица Амовић
Славица Вукашин
Милан Ивић
Краса Бошковић

Помоћно особље

Милена Обрадовић – куварица
Новка Планић – сервирка
Перса Дујановић – сервирка
Силвана Златковић – сервирка
Невена Благојевић – спремачица
Весна Васиљковић – спремачица
Недељка Врцељ – спремачица
Драгица Ђорђевић – спремачица
Анкица Ђорђевић – спремачица
Вишња Миловановић – спремачица
Бисерка Момчиловић – спремачица
Снежана Алексић- спремачица
Светлана Ћурчић – спремачица
Зорица Томић – спремачица
Светлана Гајић- спремачица
Радмила Радић – спремачица

Дрина Илић – спремачица

Душан Глушац – домар